یک نام بی مفهوم

  • مشاور تبلیغاتی ریاست جمهوری
  • طراح و توسعه دهنده سیستم های تبلیغات
  • آنالیزور تبلیغات کمپانی های مطرح جهانی
  • نویسنده همشهری دانستنیها

تماس بگیرید