کنسرت رویایی اشوان

به همراه گروه اختصاصی و حرفه ای اشوان

خرید بلیت

جدیدترین اثر

ممکن است برای شنیدن آن به نرم افزارهای تغییر IP نیاز باشد. (بارگذاری از SoundCloud)

تور اروپای رضا صادقی

روز شهر سالن بلیت ها
۲۲ تیر ۱۳۹۶ منچستر Mercat Basement خرید بلیت
۲۴ تیر ۱۳۹۶ بارسلون Revolver Upstairs تمام شد
۲۵ تیتر ۱۳۹۶ رم Ms. Libertine خرید بلیت
۲۸ تیر ۱۳۹۶ لندن Chinese Laundry خرید بلیت
۱ مرداد ۱۳۹۶ پاریس JAM Gallery خرید بلیت
۳ مرداد ۱۳۹۶ آتن Brudekin Hotel خرید بلیت
۵ مرداد ۱۳۹۶ مونیخ Capulet خرید بلیت
۱۰ مرداد ۱۳۹۶ آمستردام Family Nightclub خرید بلیت

صفحه هواداران اشوان

اینستاگرام اشوان را دنبال کنید