فید اینستاگرام

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.


همه المان ها را می توانید در صفحه
المان های اِستک فارسی → ببینید

فید ساده

اِستک فارسی از پلاگین Spectragram همراه با API اینستاگرام برای نمایش فید استفاده می کند.

اگر اکانت توسعه دهنده داشته باشید، می توانید با المان .instafeed فید خودتان را نمایش بدهید.

حداقل داده مورد نیاز data-user-name است که داده ها را از اکانت جمع آوری کرده، نمایش می دهد.

مقدار خاص

با استفاده از ویژگی data-amount می توانید بین یک تا بیست، عددی را وارد کنید که به آن تعداد برای شما تصویر نمایش بدهد.

کادربندی خاص

با استفاده از خصوصیت data-grid می توانید تعیین کنید که چند ستون عکس نمایش داده شود.

نمایش بدون فاصله میانی

کلاس .instafeed–gapless را به  .instafeed اضافه کنید که فاصله میان عکس ها از بین برود.

دنبال انواع فیدهای اینستاگرام هستید؟

بخش جامع اینستاگرام