دکمه ها

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.


همه المان ها را می توانید در صفحه
المان های اِستک فارسی → ببینید

دکمه های استاندارد

دکمه های استاندارد از طریق کلاس های .btn–lg و .btn–sm قابل ویرایش هستند.

دکمه های رنگی

از کلاس های .btn–primary, .btn–primary-1 و .btn–primary-2 استفاده کنید که به دکمه ها رنگ های مختلف بدهید.

دکمه های آیکون دار

استفاده از کلاس .btn–icon روی دکمه و قرار دادن المان آیکون درون .btn__text.

دکمه های اجتماعی

با استفاده از کلاس های .bg–facebook, .bg–twitter (به طور مثال) به وجود می آیند. رنگ ها نیز خودکار انتخاب می شوند.